Zoek

Zie ginds komt De Stoomboot

Wie is er niet mee opgegroeid? Het oer-Hollandse Sinterklaasfeest! Ieder jaar komt de Sint weer per boot naar ons land. En over de Lek naar onze stad.

Aan het begin van de vorige eeuw werd het Sint Nicolaasfeest in Culemborg georganiseerd door diverse wijkverenigingen. Een echte intocht kende men toen nog niet. Na de Tweede Wereldoorlog vond men het belangrijk dat het ‘normale’ leven zo snel mogelijk weer werd opgepakt.

De jeugd moest het geluk weer terug vinden

De Culemborgsche Courant uit 1945: ‘Wij zullen hen met Sinterklaas laten genieten van dit echte Vaderlandsche gebruik en zullen daarbij zelf weer een van onze genoeglijke gezinsavonden hebben waaraan wij in den afgeloopen jaren zoo vaak behoefte hebben gehad.”

In 1948 kwam het er ook écht van: de toenmalige R.K. Arbeidersbewegingen de R.K. Middenstandsvereniging ‘De Hanze’ zorgden voor een heuse ontvangst in de haven en op het bordes van het Oude Stadhuis. Sindsdien vindt er in Culemborg ieder jaar een echte intocht van de Sint plaats.

Advertentie aankomst Sinterklaas, 1952 Bata Schoenmagazijn

De organisatie werd later overgenomen door de CUMA (de Culemborgse Middenstands Actie). De Verenigde Ondernemers Culemborg(VOC) hebben het Sinterklaasfeest weten uit te breiden tot een waardig evenement voor jong en oud. Dit jaar -2013 – zal de Sint voor de 65-ste keergroots in Culemborg worden binnengehaald.

Bronnen:
Archief Culemborgse Courant
Regionaal Archief Rivierenland