Zoek

Theater De Fransche School

Theater De Fransche School is sinds 1981 gehuisvest in het gelijknamige gebouw aan de Havendijk. De Fransche School was aanvankelijk een gemeentelijke stichting, die tot doel had om het theater aan de Havendijk te exploiteren. In de jaren negentig heeft een verzelfstandiging plaatsgevonden.

Zaal in de Fransche school.

In de beginjaren draaide Theater De Fransche School vrijwel uitsluitend op vrijwilligers. In de jaren daarna is het theater doorgegroeid tot de professionele organisatie, die het nu is. Theater De Fransche School is een klein theater, met 120 zitplaatsen. Het is geschikt voor theater en film.

In 2011 waren er 101 theatervoorstellingen en 40 filmvoorstellingen. Daarnaast vonden er nog 51 schoolvoorstellingen plaats. Het theater is bijzonder geliefd bij (bekende) cabaretiers, die hier graag komen voor de leesvoorstellingen en try-outs van hun nieuwe programma’s.

De toekomst van Theater De Fransche School is ongewis. Enerzijds heeft het gebouw een aantal knelpunten in verband met Arbowetgeving en achterstallig onderhoud. De gemeenteraad heeft echter eind 2011 een streep gezet door alle nieuw- en verbouwopties voor het theater. Anderzijds loopt de gemeentelijke subsidiëring van het theater sterk terug.

In antwoord hierop is de Initiatiefgroep Stadspodium Culemborg opgericht, die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van een levendig cultureel klimaat en een stadspodium in Culemborg. Er wordt gewerkt aan een toekomstscenario waarbij wordt gekoerst op een theater ‘van, voor en door de stad’.