Zoek

Verantwoording

Deze website heeft tot doel om een breed digitaal platform te zijn voor de geschiedenis van Culemborg. Om daarvan meer te weten, te leren of te genieten. En om de wisselwerking tussen verleden, heden en toekomst te zien. Met overgeleverde verhalen en met (verwijzingen naar) wetenschappelijke feiten. In een voor iedere geïnteresseerde toegankelijke stijl en in een prettig leesbare en kijkbare vorm.

Via ‘onderwerpen’ in het menu worden alle stukken op thema en subthema gepresenteerd. Alle stukken hebben – waar mogelijk – specifieke tags (labels) voor tijd, ruimte en mensen. De stukken zijn in het menu ook via deze labels (en sublabels) toegankelijk.

In het menu biedt ‘meer weten’ allerlei toegangen naar meer lezen en kijken, of meer zelf doen (zoals onderzoek naar je eigen geschiedenis).

Om te beginnen is de website gevuld met de historische informatie uit de oude websites van de initiatiefnemers. Daarnaast zullen met een nader te bepalen regelmaat nieuwe stukken worden geplaatst. Dat kan bijvoorbeeld nieuw opgedoken informatie of beeldmateriaal zijn. Maar ook zal – als dat van toepassing is – oude historische informatie naast actuele omstandigheden worden gelegd en zullen historisch belangrijke data in Culemborgs perspectief worden geplaatst.

De website moet worden gezien als een voortdurend werk-in-uitvoering. Dat geldt voor de inhoud, maar ook voor de vorm. De nu gekozen ‘ingangen’ naar historische informatie vormen daarvoor de basis, maar kunnen worden aangepast en aangevuld met andere. Aan de website kunnen ook tijdelijke of vaste ‘projecten’ worden verbonden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om dit initiatief te verbreden naar andere aanbieders van historische informatie in/over Culemborg.