Zoek

Wie wij zijn

Deze website is een gezamenlijk initiatief van Genootschap AWK Voet van Oudheusden en de Stichting Culemborgzoalshetwas. Met deze website willen de initiatiefnemers de geschiedenis van Culemborg een zo toegankelijk mogelijk podium bieden want geschiedenis is van en voor iedereen.

De basis van deze website is op 24 maart 2022 gepresenteerd. Maar de website is nadrukkelijk bedoeld om te blijven groeien. Door werk van Voet zelf, maar ook met bijdragen van anderen, die de geschiedenis van Culemborg aan het hart gaat.