Colofon

Dit is de inhoudelijke website van het Genootschap AWK Voet van Oudheusden in Culemborg. Informatie over het Genootschap vindt u op www.voetvanoudheusden.nl

Redactie
Ariadna Cruz Velis, Hans Bassa, Tanja Moody en Wilma Dehing

Bijdragen (in alfabetische volgorde)
Ariadna Cruz Velis, Wilma Dehing, Alies Derwig, Martijn van Keulen, Hans Saan, Nini Vonk-Wartena, Jack van der Winkel

Contact webredactie
webredactie@culemborgtoen.nu

Vormgeving en techniek
www.bassa.nl

Hosting en techniek
www.kovoks.nl