Zoek

Poortgebouw Fortitudo

Decennialang lag de ingang van voetbalvereniging Fortitudo aan de Van Hoytemalaan. Vele generaties Fortianen betraden daar de voetbalvelden via het zo genoemde poortgebouw.

Het bijzondere poortgebouw is in 1948 ontworpen door de bekende Culemborgse architect Th. A. Ausems en in 1949 gerealiseerd. De poort is nooit helemaal volgens het ontwerp van Ausems uitgevoerd: volgens de ontwerptekening was er aan weerskanten nog een ‘vleugel’. Die vleugels zijn er nooit gekomen. Later is ook het originele smeedijzeren toegangshek vervangen door een eigentijdsere versie. 

In 2011 stond het poortgebouw op de nominatie om te worden gesloopt.  Maar op initiatief van VVD-raadslid Yvonne Jacobs ging het sloopvoorstel van tafel. En dat niet alleen: het college van B&W heeft zelfs besloten om het poortgebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument, vanwege de cultuurhistorische waarde.

Volgens het college kan het poortgebouw te zijner tijd ook meerwaarde verlenen aan de plannen voor herontwikkeling van  Sprokkelenburg. Het poortgebouw kan dan zijn oorspronkelijke functie weer terugkrijgen en fungeren als toegang naar het aangrenzende stadspark De Plantage. Het stadspark is overigens ook een gemeentelijk monument.