Search

Het zerkenmonument op het St. Janskerkhof

Het St. Janskerkhof ontleent haar naam aan het kerkhof dat tot 1870 bij de St. Janskerk was gelegen. Deze kerk stond van 1385-1826 op de plek waar nu het nieuwe parkeerterrein in 2014/2015 is gerealiseerd. Ook stond daar de ‘Pastorie van Lanxmeer’, het woonverblijf van de pastoor die voor de zielszorg van de parochianen zorgde.
Vanaf 1870 werd er niet meer op dit kerkhof, het ‘Stadskerkhof’, begraven. Er werd een nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Achterweg geopend.
In 1916 werd op het terrein van het voormalig stadskerkhof een 9-klassige openbare school (school III) gebouwd, de later zo genoemde W.D. Postmaschool. Deze school werd in 1978/1979 afgebroken en op die plek werd vervolgens de openbare lagere school ‘De Leilinden’ gebouwd, die op haar beurt in 2012 weer werd afgebroken wegens een tekort aan leerlingen.

Alies Derwig en Connie Veer