Landlust

Als ouders rond de tweede Wereldoorlog met hun kinderen naar een speeltuin wilden dan was er maar een mogelijkheid, de speeltuin van Van Leur. Nadeel was wel dat die aan de overkant van de Lek was gelegen. Daar stond op een natuurlijke verhoging in de uiterwaarden een kapitaal pand “Landlust” geheten.

Kaart uit 1575 van Culemborg Johan Deys, Gelders Archief

In die tijd was het de boerderij van de familie Van Leur. Tevens was het een herberg met een grote gelagkamer. Deze gelagkamer was vrij sober ingericht. Er stond een vrij grote toog of buffet met op de achtergrond wat spiegels, een kale vloer en van die sobere café stoeltjes en –tafels.

De vondst van keramische tegels als bijdrage aan het bouwhistorisch onderzoek

Tegel 1
Tegel 2
Tegel 3
Tegel 4
Tegel 5
Tegel 6