Search

De Grote of St.-Barbarakerk

De Grote of St.-Barbarakerk is een historisch kerkgebouw, dat in de vijftiende eeuw in gebruik genomen is. In de loop der jaren is het vele malen uitgebreid. In 1654 is het uitgebrand en weer opgebouwd. Van 1963 tot 1968 is het gerestaureerd onder supervisie van Monumentenzorg.

Het bezit veel interessante bezienswaardigheden, waaronder twee historische orgels, zeven koperen kronen, een gebeeldhouwde kansel, prachtig avondmaalzilver, een zilveren doopbekken en een aantal grafmonumenten, waarvan de gebeeldhouwde marmeren graftombe voor Catharina Alida van der Dussen de bekendste is. In de toren hangt een klokkenstoel, bestaande uit klokken gegoten door Francois en Pieter Hemony en 41 moderne klokken.

Aan de zuidkant van het koor zijn twee boven elkaar gelegen kamers aangebouwd: de consistoriekamer en de bovenconsistorie. In 2000 zijn de bijruimtes vernieuwd met een trappenhuis en een nieuwe keuken. In 2004 zijn de muren van de kerkruimte gerestaureerd.

Zoals in de naam al ligt besloten is de kerk gewijd aan de Heilige Barbara. Zij is niet de enige kerk in Culemborg die deze naam draagt. Ook de Oud Katholieke kerk en de Rooms Katholieke kerk zijn aan dezelfde heilige gewijd en dragen ook haar naam.