De Fransche School

Op 15 september 1846 is de eerste  steen gelegd voor een armenschool  annex vloedlokaal aan de Scherpenhoek. De armenschool (Stadsschool)  was hier gevestigd tot 1891. Hierna  is een deel van het gebouw in gebruik genomen als Openbare Lagere  School III.

Op deze school werd aan kinderen die  goed konden leren en tot hun tiende  op de scholen I of II hadden gezeten, onder meer Franse les gegeven.  Vandaar de nu nog steeds gehanteerde  naam ‘Fransche School’.  Nadat de Openbare Lagere School  III in 1916 was verhuisd naar het Sint  Janskerkhof heeft het gebouw dienst  gedaan als brandweerkazerne, oefenlokaal voor de schutterij (later muziekvereniging Concordia) en werkplaats  voor de stadsbus van de gebroeders  Streef.

In de jaren 1981-1982 is het  pand verbouwd tot een theater.  Het gebouw is een rijksmonument  en is gebouwd op de middeleeuwse  stadsmuur. Na een brand in 1986 is  het gebouw hersteld onder leiding van  architect Cees Dam. In 2007 is het  theater uitgebreid en gemoderniseerd  onder leiding van architect Alexandra  Dietzsch.