Zoek

Rijk van Gaasbeekschool

De Rijk van Gaasbeekschool is ontstaan na splitsing van de (negen-klassige) openbare lagere school aan het St. Janskerkhof en de ULO-school. In 1940 werd de heer Wijgand benoemd tot schoolhoofd van de ULO-school. De heer Sieders volgde hem op in 1948.

De Rijk van Gaasbeekschool aan de Vliegerweg

De ULO-school begon te klein begon te worden, reden om bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het verzoek in te dienen voor de bouw van een nieuwe school. Dat werd uiteindelijk officieel de Rijk van Gaasbeekschool aan de Vliegerweg die werd geopend op 15 december 1956.

In 1968 trad de Mammoetwet in werking en werden alle ULO-scholen veranderd in MAVO. De Rijk van Gaasbeekschool kreeg een 3- en een 4-jarige opleiding en in 1976 werd daarbij nog gestart met een zogenaamde ‘Moeder-MAVO’. Bijzonder hierbij was dat de leerlingen van de reguliere MAVO en de leerlingen van de Moeder-MAVO gezamenlijk les kregen van het lerarenkorps van de Rijk van Gaasbeekschool. In 1979 werden de eerste diploma’s van de Moeder-MAVO uitgereikt.