Search

R. K. Jongensscholen St. Willibrordus

Op 1 december 1874 opende de katholieke jongensschool aan de Havendijk haar deuren. Het kerkbestuur fungeerde als schoolbestuur. In 1892 werd het huis naast de school gelegateerd door J. Elbers. Deze schenking kwam goed van pas omdat in 1893 het vak gymnastiek werplicht werd gesteld. Het geschonken huis werd daarom verbouwd tot gymzaal.

Schoolgebouw
Op naar de St. Janskerkstraat

De school werd aanvankelijk gerund door twee leerkrachten. Ferdinand Busch was het hoofd en werd bijgestaan door meester P.J.  Aussems. In 1903 werd wettelijk bepaald dat de schooladministratie voortaan apart bijgehouden moest worden en geen deel meer mocht  uitmaken van de parochiële administratie. Er werd een speciale administrateur benoemd voor schoolzaken en dat was Ant. Van Everdingen. In 1906 verhuisde de school naar de St. Janskerkstraat.

Enkele jaren eerder had het schoolbestuur (lees: kerkbestuur) het pand gekocht op de hoek van de Zandstraat en St. Janskerkstraat. Dit pand werd de dienstwoning van het schoolhoofd. In de jaren zestig werden er plannen gemaakt om het schoolgebouw grondig te renoveren. Deze plannen werden nooit uitgevoerd, omdat rioolwerkzaamheden in de Zandstraat roet in het eten gooiden: met het oppompen van grondwater werd ook zand in de directe omgeving meegezogen, zodat de school begon te verzakken.

Team en bestuur Sint-Willibrordusschool begin jaren zestig. Achterste rij van l. n. r.: Dhr. Van Maurik (bestuur), meester Ger ritsen, Pater Duvergé, meester Kerkhof, juffrouw Buizing, meester De Lange, hoofdmeester Bijen, meester Vermeulen, meester Zegers. Zittend van l.n.r.: Dhr. Okhuizen (bestuur), meester Herscheid, mevr. Herscheid, pater Stricker, dhr. Den Adel (bestuur). Zittend van l.n.r.: Juffrouw Van de Veer, meester Kraaikamp, juffrouw Schmeink
Onherstelbare schade

De schade bleek onherstelbaar. In 1972 verhuisden er enkele klassen naar een noodgebouw van de Paulusschool aan de Debussystraat. In 1974 verhuisde er nog een klas naar de Pimpernel (nu   Kaardebol) aan de Kamille. Klas 5 en 6 bleven in het oude gebouw. In 1976 viel het doek voor de oude jongensschool. In dat jaar, op 1 februari, betrok men de nieuwbouw van Het Startblok aan de Schubertstraat.

In de oorlogsjaren waren op de St. Willibrordusschool de volgende onderwijzers en onderwijzeressen werkzaam: juffrouw Van de Veer (1e klas) de heer De Lange (2e klas) juffrouw Buizing (3e klas) de heer Herscheid (4e klas) de heer Rinkes (5e klas) de heer Bijen (6e klas, hoofdonderwijzer) de heer Bank (7e klas).

De heer De Lange was een echte Fortiman. Over hoofdonderwijzer Bijen zegt Cor Jansen in het boekje “De Zandstraat” o.a.: ‘’Niet iedereen liep met hem weg. Hij was nogal streng. Tegelijkertijd was het een bevlogen mens, iemand waar je niet omheen kon.”

Een schoolreisje uit 1956

Een schoolreisje uit 1956 met Meester De Lange en Juffrouw Van de Veer van de 5e klas van de lagere school van meester Beijen. De Maastunnel was toen net open dacht ik en ik herinner me nog dat we met z’n allen in water stonden en ons afvroegen of de boel wel goed waterdicht was gemaakt.

Ingestuurd door Tom Visser, 1956 1 Elsinga (woonde in de spoorstraat in de Triowijk) 2 Hans (?) Collé (woonde in de Prijssestraat dacht ik) 3 Charles Koopmans (van de manufacturenhandel in de Zandstraat) 4 Tom Visser (van het Postkantoor) 8 Goof Nieuwenhuizen 10 Jantje van Zuilekom 12 Quirin Sengers (?) (van de bloemenzaak in de Tulpstraat dacht ik) 13 Peter Holleman (of Wim?) 14 Meester de Lange 16 Kees Jansen 17 Juffrouw van de Veer 24 van Dam 26 Daan den Hartog (vader horlogemaker in de Tollenstraat dacht ik) 27 Jan (?) den Hartog (hadden een slijterij bij de Fransche school dacht ik)
Klasfoto’s
Zevende klas St. Willibrordusschool, 1941-1942 In de eerste bank van de eerste rij zit rechts ?? van Beurden en links van hem ?? Helmond. Achter hem zit Jo Brouwer (bijnaam Droppie). Helemaal links zit nog een Van Beurden. In de eerste rij in het midden rechts zit Hans van Sterkenburg. Op de achterste rij, rechts van meester Bijen (jongen met slipover) zit IJsbrand van Vuuren met naast hem ?? Brouwer. Meester Bijen was het schoolhoofd. Foto beschikbaar gesteld door Hans van Sterkenburg.

 

Tweede klas, schooljaar 1942-1943 Voorste rij van links naar rechts :Wim Verhoef, Ton Spithoven, Evert Jagers, Hans van Veen. Tweede rij van links naar rechts: Karel Vermeulen, Joop Zielhorst, Kees Blijenberg, Hans van Veen?, Giel van Dillen. Derde rij van links naar rechts: Verhoef, Theo Hulskes, Theo van Gasteren, Theo Wulterkens, Adriaan Valkonet, Wim van Sterkenburg. Vierde rij van links naar rechts: Nico Lampen, broer Scheerhoorn, Ad Andree, Frans van de Kant, Arie Kuppen, Hans van Everdingen. Vijfde rij van links naar rechts: Antoon Kok, Wim van Haaren, Sikkema, Karel van Uden, Ab Blijenberg, Albert Merks. Zesde rij van links naar rechts: Henk van Vuren, Guus van Dieen, Jan Okhuizen, Johan Rink, Jan Ratteman. Staande van rechts naar links: Antoon Blokland, Adriaan Scheerhoorn, Antoon Pauw, Wil van Kessel, Theo van Sterkenburg, Job Vermeulen, Meester de Lange, Jan Coenmans en Van Helmond.

 

Leerlingen van de tweede klas van juffrouw Buizing in het schooljaar 1946-1947. Achterin:Cees Jagers, Juffr. Buising, Nico de Langen en Herman Steenhuis. Op de eerste rij:Bert van Bemmel, Jos van Veen, Jan Geurts en Jaques van Hazendonk. Op de 2e rij: Eddy van Beurden, Ed van der Gun in matrozenpakje en Rini??? en …..Koopmans. Op de 3e rij: Van Blom, Nico Jansen, Theo Fielt en Karel Hey. Foto beschikbaar gesteld door Ed van der Gun
De eerste klas van juffrouw Van de Veer in 1947 Eerste rij Links: ?, daarnaast Bep Wansing, daarachter links Gerrit van de Wiel, rechts Johan Kok, daarachter links Herman van Zijl en rechts Henk van Dord. Tweede rij Links Jan de Keizer, daarnaast Wim Bleijenberg, daarachter links Hans Poort enrechts Jaco Duret, daarachter links Adriaan van Haarlem, ?, daarachter links Co Jansen en rechts Nico Stigters, daarachter links Anton Hoogveld en rects Wim Sterkenburg. Derde rij Links Wout Veer, rechts Kees Veer, daarachter ?, en daarnaast ?, daar achter Stef de Kroon en Gerard de Heus, daarachter links Alex Landmeter en rechts ?, daarachter links ?, en rechts Wim Helmond. Juffrouw Van de Veer is in 2007 op 92 jarige leeftijd overleden Foto beschikbaar gesteld door Anton Hoogveld

 

De eerste-en tweedeklas van het schooljaar 1951-1952 3. Van Vuren 4. Harrie Buur 6. Jos Verbeek 8. Gerard Vermeulen 9. Hennie van Rixel 12. Emile Spithoven 13. Joop in de Eng 14. Herman van Haaften 15. Willy Odijk 16. Ab Wijnants 23. Joop van Baayen 24. Arie Philippi 26. Gerdie Boekema 27. Albert de Kroon 28. Naud Hulskes 29. Harrie van Dam 30. Joop van Gasteren 32. Hans van Uden 33. Wim Jansen 35. Henk Koopmans 36. De Hartog 38. Gerardus van Gasteren 40. Kof Jansen 41. Salari? 43. Gerry van Doorn 44. Rinie Puts 45. Van Raai 47. Ton van Baayen 48. Blommers 49. Rinie Veldhuizen 50 Henk Romijn 55. Jens Frijs 56. Luc van Dam 57. Bert Hak 58. Peter van Haarlem 60. Hans van Beurden 62. Nico Piek 63. Rinie Bunnik 64. Bertus Werkhoven 65, Van de Wiel 66. Wim Geurts 67. Henk van de Hoef 68. Ad Coenmans 69. Miens Kerkhof 70. Theo van Koningsbrugge 72. Kees Jansen 74. Joop de Heus 77. Sym van Dillen 78. Johan Vermeulen 79. Nico Vermeulen 80. Joop Werkhoven 81. Jaarsveld 82. Nico van Zijl 83. Hans van Wijngaarden 86. Wim Wammes Onderwijzend personeel: A. J.J.Bijen C. juffrouw Buizing D.Juffrouw Van de Veer

 

Juffrouw Buizing met haar klas voor de school in de Sint Janskerkstraat. Jaartal onbekend