Search

Dokter Hockesingel

Het gebied rond de Dr. Hockesingel is een eigenaardig stukje Culemborg.  Vooral het stuk grond tussen de huidige Dr. Hockesingel en de Weidsteeg roept heel wat vraagtekens op. Al op de gravure van Hendricus Verstralen uit 1621 zien we op die plaats een stuk braakliggend land. Zo’n 150 jaar later zien we op de kaart van Perrenot dat de grond er nog precies zo bij ligt. Pas in de 18e eeuw zien we hier een huis met een grote tuin, met de naam Luchtendans.

In de blauwe cirkel het betreffende gebied.

In dit gebied komen al eeuwenlang twee sloten samen, die het kwelwater vanaf Redichem en Voorkoop afvoeren. De namen van deze sloten zijn respectievelijk de Redichemmer en de Schellevisgraaf. De Redichemmer is de sloot langs de Oostersingel en de Schellevisgraaf loopt parallel aan de Weidsteeg. Daarna lopen ze gezamenlijk langs het gebogen gedeelte van de Weidsteeg om vervolgens in de Meer te stromen. Vroeger ging dat door middel van een duiker. Het gebied op de hoek van de Weidsteeg en Oostersingel heette Kort Ambacht en was eigendom van de Heer van Buren. De grond werd gebruikt als bleekveld voor de witte was.

De wetering de ‘Redichemmer’ liep achter om het voormalige ziekenhuis heen.
Bijzondere geste

In 1906 was het Algemeen Ziekenhuis in de Goilberdingerstraat te klein geworden en werd er in de tuin van de Luchtendans een nieuw Algemeen Ziekenhuis gebouwd. In 1889 was huisarts J. Hocke Hoogenboom benoemd als chirurg van dit ziekenhuis. Hij was ook degene die zich heeft ingezet voor de bouw van dit nieuwe ziekenhuis aan de Oostersingel. Toen hij met pensioen ging werd het stuk Oostersingel voor het ziekenhuis naar hem vernoemd. Het werd de Dr. Hockelaan. Een heel bijzondere geste van het gemeentebestuur, want straatnamen werden en worden over het algemeen alleen vernoemd naar mensen die op zijn minst al tien jaar zijn overleden.  In 1950 heeft men gemeend de Dr. Hockelaan te moeten veranderen in Dr. Hockesingel. De reden daarvoor is onduidelijk.

De Dr. Hockesingel in vroeger tijden.

Het verkeer komende vanaf de Weidsteeg ging vroeger rechtdoor via de Dr. Hockesingel de stad in. Het stuk Weidsteeg vanaf de kromming tot aan de rotonde was toen een landweg. De overkant van de sloot met zijn afvoer in de Meer was Beusichems grondgebied. Hier keek je zo het Beusichemse Veld in.

Herberg De Witte Raaf

Op de plaats van het huidige verzorgingshuis de Kulenburg stond vroeger de houtzagerij van Verwoerd. De naam Achter de Raaf – de straat langs de aanleunwoningen – slaat op de bebouwing van voor de zagerij. Er stond hier toen een herberg met de naam De Witte Raaf. Omdat deze herberg op Beusichems grondgebied stond, was de Culemborgse bieraccijns hier niet van toepassing en kon het bier veel goedkoper worden verkocht dan in Culemborg zelf. Volgens de overlevering was De Witte Raaf een nogal een beruchte kroeg. De herberg is later omgebouwd tot een aantal klein woninkjes met de naam Het Raafje. Omdat Het Raafje op Beusichems grondgebied stond, waren de bewoners vrij van dienstplicht voor de Culemborgse Schutterij en Brandweer.

Waar nu het verzorgingshuis de Kulenburg staat stond in het verleden de herberg De Witte Raaf.