Zoeken

Terweijde

Het gebied waar nu de wijk Terweijde is gebouwd, werd vroeger in de volksmond aangeduid met de naam de Weierij. Hier lagen de weilanden van stadsboeren als Piet Helmond, Leid de Raad en de familie Blom. Voor de jeugd was het een heerlijk speelgebied. Ze konden er slootjespringen, visjes vangen, dammen bouwen en in de winter schaatsen op de smalle slootjes. In de laatste Oorlogswinter – toen de Duitsers een gedeelte van de Betuwe onder water hadden laten lopen was er zelfs een enorme ijsbaan ontstaan, waardoor het mogelijk was om naar Zoelmond en verder te schaatsen.

Terweijde gezien vanaf de locatie waar later Voorkoop is gebouwd

Toen in de jaren 60 van de vorige eeuw in dit gebied de nieuwbouwwijk Terweijde werd gebouwd, was het voor de jeugd gedaan met de pret. In hoog tempo werden de woningen uit de grond gestampt. Dit alles met als doel om de grote woningnood uit die tijd terug te dringen. Heel wat pasgetrouwde stelletjes moesten immers in die tijd nog door een tekort aan woningen introuwen bij hun ouders. De Vivaldistraat, Brahmsstraat en de Leharstraat waren de eerste straten in dit gebied.

Terweijde kenmerkte zich door de vele zo genoemde systeembouwwoningen. Grote delen van de te bouwen woningen waren al in de fabriek in elkaar gezet en hoefden op de bouw alleen maar als bij een bouwdoos aan elkaar te worden verbonden.

De nieuwbouw op Terweijde zorgde ervoor dat de woningnood in Culemborg werd teruggedrongen. Maar het betekende ook dat de nieuwe bewoners geconfronteerd werden met voor Culemborg ongekend hoge huren. Niet voor niets kreeg de wijk in die tijd de bijnam ‘Tranendal’. Door de hoge huren hadden de Culemborgers in het begin weinig trek om naar Terweijde te verhuizen. Geleidelijk aan kwam daar verandering in. Nu, tijdens de 21ste eeuw, is Terweijde de wijk met de meeste Kuilenburgers.

Vivaldistraat richting het Chopinplein