Search

Moskee Takwa

Moskee Takwa is sinds 1984 gevestigd in de Ridderstraat, in een voormalige school. Het gebouw is sinds 1986 eigendom van de Marokkaanse moslimgemeenschap. De moskee heeft ongeveer 500 betalende leden, dat wil zeggen 500 mannelijke gezinshoofden. De moskee wordt de Marokkaanse moskee genoemd omdat de vrijdagspreek in het Marokkaans-Arabisch wordt gehouden en de meeste moskeegangers van Marokkaanse komaf zijn. Iedereen is welkom en voelt zich thuis in elke moskee. Tot de moskeegangers behoren ook Nederlandse bekeerlingen en andere nationaliteiten, zoals Egyptenaren, Soedanezen en Palestijnen.

De Marokkaanse moskee in de Ridderstraat
Activiteiten

De Marokkaanse moslimgemeenschap is zowel binnen als buiten de moskee actief. Enerzijds zijn er de traditionele gebedsactiviteiten: vijf verplichte gebeden per dag, de vrijdagspreken, de Ramadanactiviteiten, individuele en collectieve gebeden, koranrecitaties en de Suiker- en Offerfeestgebeden.

Maar daarnaast wordt ook Arabisch en islamitisch onderricht aan kinderen en ouderen georganiseerd, vinden Arabische en Nederlandse lezingen en conferenties voor en door jongeren plaats, worden zieken bezocht, vindt stervensbegeleiding plaats en eventuele repatriëring naar het land van herkomst en worden iftarbijeenkomsten en open  dagen voor buren en soms voor alle Culemborgers georganiseerd.

Binnenruimte moskee
Vrouwenruimte

De moskee heeft ook een vrouwenruimte, waar vrouwen gebeden verrichten, onderwijs verzorgen en (informatie)bijeenkomsten organiseren over allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld over de wijzigingen in de WMO en de thuiszorg. In de moskee wordt ook onderwijs aan kinderen gegeven en worden kleine feesten gehouden, zoals geboortefeesten, feesten om de pelgrimage van moskeegangers te vieren en worden religieuze feestdagen gevierd.

De moskee werkt ook aan opvoedingsprojecten voor ouders, samen met de gemeente en de Stichting ELK. Ook worden contacten onderhouden met de politie, met scholen en met andere kerken.
De moskee wordt beheerd door een bestuur. Om de 3 à 4 jaar wordt een bestuur benoemd dat het reilen en zeilen van de moskee regelt.

Jongerencommissies

Er bestaan binnen Moskee Takwa ook jongerencommissies van jongens en meisjes, die zelf activiteiten voor jonge- ren organiseren. Deze commissies hebben in een jaar meer dan 20 lezingen en een aantal landelijke conferenties georganiseerd. Voorzitter H. Barzizaoua van Moskee Takwa beschouwt dit als een bijzondere ontwikkeling binnen de moskeegemeenschap.

Schoolbord met Arabisch schrift