Zoek

Koersbalclub De Hoge Prijs, 1997-2017

“Omdat Harry Bastianen een relatie heeft met Hilde de Groot, die zelf een actief koersbalspeelster in Lochem is, is bij Harry het idee opgekomen om zelf hier in de Hoge Prijs een koersbalclub te starten”, zo begint het handgeschreven jaarverslag d.d. 28 mei 1998 van de Culemborgse koersbalclub De Hoge Prijs.

Jubileum Koersbalclub
Wat is koersbal?

Koersbal is een variant van het spel “bowls” dat in Engeland een officiële wedstrijdsport is en enigszins verwantschap heeft met jeu de boules. Koersbal wordt binnen gespeeld op een mat. De ballen waarmee geworpen wordt rollen niet recht maar met een boog, omdat ze aan de ene kant zwaarder zijn dan aan de andere kant. Vandaar de naam koersbal. Koersbal wordt veel gespeeld door ouderen omdat je er tot op hoge leeftijd aan mee kunt doen, ook als je wat minder mobiel bent, en is vaak opgenomen in bewegingsprogramma’s voor ouderen.

Johanna Naberstraat

Er was veel enthousiasme voor het idee van Harry Bastianen. Er werd contact opgenomen met de Stichting Welzijn Ouderen Culemborg, de voorloper van ELK Welzijn, die bereid was om de benodigde materialen aan te schaffen en ter beschikking te stellen. Op 30 januari 1997 wordt er voor de eerste keer gespeeld in de recreatieruimte van de seniorenflat aan de Johanna Naberstraat, met een ledental van maar liefst 32 mensen. Na de zomerstop start op 4 september 1997 het echte seizoen. Er wordt op donderdagmiddag en donderdagavond gespeeld met 16 spelers voor de middag en 16 vaste spelers in de avond. Het koersballen vindt plaats onder auspiciën van ELK Welzijn en van de Hoge Prijs Raad, de commissie die activiteiten organiseert voor de bewoners van de seniorenflats aan de Betsy Perkweg en de Johanna Naberstraat. Het speelseizoen loopt van september t/m mei en wordt afgesloten met een jaarvergadering en een etentje. Om een potje op te bouwen voor activiteiten wordt er in de begin jaren naast contributieheffing ook gezamenlijk geld ingelegd voor de lotto. In de jaarvergadering van 2003 wordt besloten om het lotto-gebeuren af te schaffen. Het is omslachtig, tijdrovend voor de organisatoren, en levert weinig op. In plaats daarvan wordt de contributie verhoogd.

Tournooien

Voor het 25-jarig bestaan van de SWOC had De Hoge Prijs de koersbalclub van Geldermalsen uitgedaagd voor een wedstrijd in sporthal “Interweij” met als inzet een wisselbeker. “Helaas is toen gebleken dat wij wel iets te hoog gegrepen hadden”, schrijft de eerste secretaris mw. Corry Moerman in haar jaarverslag. “Deze club, die al 8 jaar ervaring had, heeft ons op grandioze wijze verslagen. Desalniettemin zullen wij er alles aan doen om de schade in te halen”. Er is op donderdag 11 maart 1999 opnieuw gespeeld tegen Geldermalsen, ditmaal in de Gispen Sporthal. Maar weer met verlies als resultaat. Op 11 mei 1999 werd er voor de derde keer tegen Geldermalsen gespeeld met opnieuw verlies waardoor de wisselbekeer definitief verloren was. Maar alles vond plaats in een gezellige en hartelijke sfeer.

Ook waren er uitjes naar Den Bosch om daar tegen een lokale koersbalclub te spelen met een etentje na afloop, werd er op 16 september een tournooi gespeeld in de Schildkamp in Asperen en was er op 14 oktober 1999 een tourmooi met 8 koersbalclubs in de Koeldert in Waardenburg. Het Culemborgse team eindigde als vierde van de acht, een mooie middenmoot.

Op de jaarvergadering in 2000 bestaat het bestuur uit voorzitter Harrie Bastianen, vice-voorzitter An van Lith, penningmeester Jan Valk, secretaris Ennie van Diepen en bestuurslid Gerda Pouw.

Op de jaarvergadering in mei 2003 wordt het overlijden van oprichter Harry Bastianen herdacht en An van Lith wordt voorzitter. Dat is ze nog jarenlang gebleven. Inmiddels zijn een aantal spelers van het eerste uur overleden, en zijn er nieuwe spelers bijgekomen die niet allemaal uit de buurt “Hoge Prijs” afkomstig zijn maar ook uit andere wijken van Culemborg. Het ledental is nog steeds tegen de 30. Er zijn in de beginjaren van de 21ste eeuw geen toernooien met clubs uit andere plaatsen meer, maar de spanning blijft er wel in. De middagploeg en de avondploeg spelen tegen elkaar en er is ook een individuele competitie.

Verhuizing naar Bon Vie

Bij de jaarvergadering 2003-2004  is er sprake van nieuwe ontwikkelingen. Directeur Dieke Frantzen van de SWOC en de heer Hulshof van de BCW hebben het plan om alle buurtactiviteiten te centraliseren in het nieuwe ontmoetingscentrum “Bon Vie”. Het plan is om de recreatieruimte in de Johanna Naberflat af te stoten en te verbouwen tot een appartement. Er is veel onrust en onduidelijkheid over, niet alleen bij de koersbalclub, maar ook bij de sjoelclub, de kaartclub, de biljartclub die bijeenkomt in de recreatieruimte aan de Betsy Perkweg, de yogaclub en het eetproject. Secretaris Bé Kersaan schrijft in een advies vanuit de koersbalclub aan de Hoge Prijs Raad die al deze activiteiten coördineert: “Tenslotte constateren wij dat de SWOC bestuurders weinig eerbied tonen voor de inzet en het gevoel van de dienstdoende vrijwilligers. Toch hebben zij de sfeer in het zaaltje Johanna Naberstraat 7a geschapen zoals die nu is. Wij constateren verder dat veel vrijwilligers van nu in de nieuwe situatie zullen afhaken”.

In 2006 zijn er nog steeds 30 leden. Op 1 februari 2007 wordt nog groots het `10-jarig bestaan van de koersbalclub gevierd met na afloop een Chinees-Indisch buffet.

Vanaf seizoen 2008-2009 wordt er gespeeld in Bon Vie. Dat is een behoorlijke overgang en even wennen, maar het jaarverslag van de periode 2009-2010 van secretaris Betty van der Werf-Koedijk begint met: “In de loop van de afgelopen 2 jaar zijn wij ons hier in Bon Vie echt thuis gaan voelen”. De vrijwilligers van Bon Vie richten iedere donderdag de ELK zaal in als wedstrijdruimte en er is een gezellige dame, Ria Bouwmeester, die de clubleden van koffie en thee voorziet.

In de jaren daarna loopt het ledental gestaag terug door gezondheidsproblemen en overlijden van spelers en het blijkt lastig om nieuwe leden te werven. Ook houdt de subsidie van ELK Welzijn op en moeten de clubs zichzelf financieel bedruipen. De activiteitenruimte wordt door ELK Welzijn afgestoten. Bij de afsluiting van het seizoen 2014-2015 schrijft de secretaris Margot Kersaan : “Toch hebben we gemeend om de middag- en avondploeg voorlopig in stand te houden om de leden die er nog over zijn de gelegenheid te bieden om door te gaan op het tijdstip dat zij gewend waren. Als we met het aantal leden de huurprijs van de zaal niet kunnen opbrengen leggen we het ontbrekend bedrag bij uit de clubkas”.

Aan het begin van het seizoen 2016-2017 zijn er nog 4 leden, en wordt er alleen nog ’s avonds gespeeld in “De Ontmoeting”. Aan het einde van het seizoen zijn er nog 3 leden over en sterft koersbalclub “De Hoge Prijs” een stille dood..