Zoek

Werkgroep Cartografie

Sinds 2018 heeft het Genootschap AWK Voet van Oudheusden een werkgroep Cartografie, ook wel Cartovoet genoemd. Deze begon met het inventariseren van kaarten van de stad Culemborg en de omgeving uit de periode tot ca 1875. Daartoe zijn afspraken gemaakt hoe de kaarten gezocht zouden worden in archieven, gestimuleerd door afbeeldingen die we in boeken, artikelen, internet etc tegen kwamen. Ook is een standaard manier van registreren ontwikkeld. Inmiddels zijn ca. 130 kaarten bekend en er komen zo nu en dan nog nieuwe bij. Kaarten worden nauwkeurig bekeken, als een cartografisch product (wie maakte hem, hoe deed men dat toen, waartoe is de kaart gemaakt) en als een spiegel van de geschiedenis. Ze worden nagemeten op hun nauwkeurigheid en van onderdelen zoals gebouwen en waterlopen proberen we het bestaan toen en nu nog na te gaan.

De werkgroep wil te zijner tijd een boek uitgeven met een selectie van de kaarten en een toelichting daarbij. Wie interesse heeft kan zich nog bij de groep aansluiten. We vergaderen eens in de maand gemiddeld. Contact via hans.saan@ziggo.nl