Zoek

Links naar veel soorten kaarten

https://www.google.nl/maps
Google maps geeft een goed overzicht van een gebied met allerlei nuttige informatie.

https://www.kadaster.nl/
Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Ook houdt het Kadaster de topografische basisbestanden van Nederland bij. Aparte pagina over geschiedenis van de cartografie.

https://caert-thresoor.nl/
Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de kartografie, met ruime toegang tot oudere jaargangen.

https://topotijdreis.nl/
Een reis door 200 jaar cartografie

https://parallel.co.uk/netherlands/#13.19/51.95185/5.22646/0/40
Via deze website kunt u de leeftijd van de gebouwen in Culemborg zien.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een aantal overzichten van kaarten op een pagina van hun website samengebracht.  Naast algemene kaarten als het Algemeen Hoogtebestand Nederland en Begraven landschappen zijn er ook kaarten met erfgoed, bij voorbeeld archeologie en monumenten. Een site om te bladeren: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht